فعالیت های موسسه و سازمان مردم نهاد «حامی علوم انسانی»

بورسیه تحصیلی

تا سقف ۳۵,۰۰۰$

افراد مستعد در رشته‌های علوم‌انسانی که از دانشگاه‌های برتر موفق به اخذ پذیرش در مقاطع کارشناسی‌ارشد یا دکتری شوند…

ثبت نام تا ۱۵ فروردین ۹۹

کمک هزینه سفر به همایش های بین المللی

جهت حمایت از افراد علاقه مند به پیشرفت های علمی در رشته های علوم انسانی….

ثبت نام تا ۱۵ شهریور ۹۸

کمک هزینه تامین مسکن

تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان

برای فارغ التحصیلان علوم انسانی ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان که قصد بازگشت به کشور را دارند..

ثبت نام تا ۲۰ شهریور ۹۸

کمک هزینه فرصت مطالعاتی

تا سقف ۱۰,۰۰۰$

جهت ارتقای کیفیت تحقیقات محققان ایرانی (دانشجویان دکتری) در رشته‎های علوم انسانی….

ثبت نام تا ۱۵ مرداد ۹۸

موسسه‌ی حامی به دنبال توسعه علوم انسانی و اجتماعی در کشور به ویژه توسعه دانش مدیریت و حکمرانی (governance) است. بدین منظور ما سعی می کنیم از فعالیت‌هایی که سبب گسترش دانش عمومی نسبت به این علوم می شود حمایت کنیم.